Detaylı Arama Aşağıdaki alanlardan en az bir tanesini giriniz.
Aşağıdaki alanlardan en az bir tanesini giriniz.
Kontrolleri geçtiniz.!
Buluş konusu teknik geliştirmeyi kısaca tanımlayan kısımdır.En fazla "�" kelimeyle arama yapılabilir. ör: Bir Soğutma Sistemi
Buluşla ilgili genel teknik bilgi verilen tarifname istemler ve varsa resimlerde bulunan temel özellikleri içeren kısımdır. En fazla "�" kelimeyle arama yapılabilir.
Başvuru sahibi gerçek veya tüzel kişi olabilir.
Buluş sahibi gerçek kişi olmalıdır.
Patent kayıt edilirken bir başvuruya atanan numaradır.
EPC başvurusunun yayımlandığı zaman atanan numaradır.
Patent İşbirliği Antlaşması ( bir buluşun, birden çok ülkede korunması istendiği takdirde, bunu kolaylaştırmak ve ekonomik hale getirmek amacıyla üye ülkelerin yapmış olduğu bir antlaşmadır) na göre yapılan başvuruya verilen numaradır.
PCT başvurusunun yayımlandığı zaman atanan numaradır.
Patent hakkına ilişkin tarih bakımından öncelik hakkı anlamına gelmektedir. Buluş (icat)sahibinin, her hangi bir dünya ülkesi üzerinde, resmi olarak ilgili ülkenin Patent Dairesine yapmış olduğu başvuru tarihidir. Yada her hangi bir yerde ürünle ilgili yapmış olduğu sergi ve/veya fuardaki teşhir tarihidir. Yapılan patent başvurusu bu tarihten itibaren kayıtlara geçmektedir. Rüçhan tarihinin geçerli olabilmesi için söz konusu tarihin bir seneyi (1 yılı) aşmamış olması gerekmektedir.
Ortak patent sınıfı biliniyorsa girilmelidir. CPC ile ilgili detaylı bilgi için bknz: https://www.epo.org/searching-for-patents/helpful-resources/first-time-here/classification/cpc.html
Uluslararası patent sınıfı biliniyorsa girilmelidir. IPC ile ilgili detaylı bilgi için bknz: https://www.wipo.int/classifications/ipc/en/
&
Yayınla ilgili bir patent başvurusuna atanan numaradır.