Resim İşlemleri: Marka Resmini Güncelleme

Bilgi Notu

  • Marka başvurusu için sizden istenen resim dosyalarının aşağıdaki tabloda bulunan teknik gereksinimleri karşılaması gerekmektedir.

  • Marka Resmini Güncelleme yardım menüsünü kullanarak bilgisayarınızda bulunan marka resim örneğinizin aşağıdaki tabloda belirtilen özelliklerde güncellenmesini sağlayabilirsiniz.

  • Bu sayfadaki işlemler deneyseldir. Oluşturulan resimleri kontrol edip kullanmak kullanıcının sorumluluğundadır.

Dosya Formatı JPG
DPI Değeri 300
Genişlik 591px (5cm) - 827px (7cm)
Yükseklik 591px (5cm) - 827px (7cm)
Renk Formatı RGB
Azami Dosya Boyutu 1MB
Marka Resmini Güncelleme
Seçtiğiniz resim şu özellikleri sağlamalıdır:
Dosya Formatı: JPG, PNG, GIF, BMP
Genişlik: (Asgari) 300px
Yükseklik: (Asgari) 300px
Dosya Boyutu: (Azami) 10MB
 
Dosya seç Değiştir Kaldır


Yüklediğiniz resmin genişliği ve yüksekliği arasındaki oranın aynı kalması için 'Evet'i seçin.