Sıkça Sorulan Sorular

BAŞVURU İŞLEMLERİ

Anasayfamızda yer alan Marka Araştırma sekmesinden ilgili bilgileri girerek kontrolünü sağlayabilirsiniz.

Referans numarası başvuru sahibinin işlemlerini takip etmesi amacıyla kendisi tarafından verdiği numaradır ve bu alan zorunlu değildir. Referans numarası boş bırakılarak da başvuru işlemlerine devam edilebilmektedir.

Marka örneği alanı sadece logolar için yapılan bir alan değildir. Koruma altına almak istediğiniz marka,logo,slogan vb. ifadeleri marka örneği alanına yüklemeniz halinde koruma altına alınacaktır.

Irfanview programını kullanarak marka örneğinizi 5x5 ya da 7x7; 300 DPI çözünürlüğünde boyutlandırabilirsiniz.

Ayrıca Portal menüsünde bulunan Resim İşlemleri alanını kullanabilirsiniz.

Adi şirketler,özel liseler ve ortaokullar,anaokulları,dernek/vakıfların iktisadi işletmeleri, a/b adi ortaklığı şeklindeki ünvanlar kabul edilmemektedir.

Paris Sözleşmesine veya Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşmasına taraf ülkelerden birinde son 6 ay içinde başvurunuz varsa aynı marka için Türkiye'de başvuru yapma konusunda rüçhan hakkından yararlanabilmektesiniz.

Ayrıca bu ülkelerde açılan resmi veya resmi olarak tanınan sergilerde teşhir eden gerçek veya tüzel kişiler de, sergideki teşhir tarihinden itibaren altı ay içinde Türkiye'de rüçhan hakkından yararlanabilmektedir.

Marka başvurusu yapan gerçek veya tüzel kişilere ihtiyaç duyulması ve istemde bulunulması halinde ilgili makamlara verilmek üzere marka başvurusu yaptığını belirtir “ön yazı” verilmektedir. Ön yazı verilebilmesi için, başvurunun usulüne uygun olarak yapılmış olması ve ön yazı düzenleme ücreti yatırılarak ön yazı isteğinin belirtilmesi gerekmektedir. Ön yazı, başvurunun tescilli olduğu veya tescil edileceği anlamına gelmemektedir.

Marka örneği alanına yerleştirilen yazılı ibarelerin tamamının marka adı kısmında bulunması zorunludur. Başvuru sahibi tarafından yazılmayan ibareler,şekli incelemesi esnasında ilgili kişiler tarafından eklenerek işlemlerine devam ettirilecektir.

Bir marka başvurusu, önceki marka sahibinin başvurunun tesciline açıkça muvafakat ettiğini gösterir belgenin Kuruma sunulması hâlinde Kanunun 5 inci maddesinin 1 inci fıkrasının (ç) bendine göre reddedilememektedir. Muvafakatname, başvuru formu ile birlikte veya karara itiraz halinde itiraz hakkında karar verilene kadar Kuruma sunulabilmektedir. Her marka başvurusu için ayrı bir muvafakatname sunulması zorunludur.

1-34 sınıflar arasında satışı gerçekleştirilecek ürünlerin bu alandan seçilebilmesi zorunludur.

TEKNİK PROBLEMLER

Sunucu ile iletişim kurulurken bazı kullanıcılarda karakter kodlamasından kaynaklı problem oluşmaktadır.
Başvuru içeriğinde bulunan kesme işareti (apostrof: ‘ ) karakterinin yerine aşağıdaki karakteri kopayalayıp yapıştırdıktan sonra işleminizi tekrar deneyebilirsiniz.
Klavyede bulunan kesme işareti karakterinden farklı bir karakter kodlamasına sahip olduğu için bu karakteri 'kopyala & yapıştır' ile almanız gerekiyor,
Başvuru bilgileri sunucuya ulaştığında aşağıdaki karakter standart kesme işareti karakteri olarak işlem görecektir.

Marka Resim Örneği olarak sizden istenen resmin bazı teknik özellikleri sağlaması gerekiyor.
Resim İşlemleri sayfasından yardım alabilirsiniz.

e-Devlet Kapısı’nın kurulması ve yönetilmesi görevi T.C. Cumhurbaşkanlığı adına Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yürütülmekte, sistemin geliştirilmesi ve işletilmesi Türksat A.Ş. tarafından yapılmaktadır.
Giriş yapılırken yaşanan problemlerle ilgili olarak e-Devlet Kapısı Çağrı Merkezi (160) ile iletişim kurabilirsiniz.
https://www.turkiye.gov.tr/iletisim?genel=Bilgiler adresinde bulunan İletişim ve Yardım Merkezi sayfasındaki yönlendirmeleri inceleyebilirsiniz.

ÖDEME İŞLEMLERİ

Kurumumuz tarafından verilen hizmetlerle ilgili ücretler, Ziraat Bankası nezdindeki kurumsal tahsilat hesabı aracılığı ile veya kredi kartı yoluyla tahsil edilmektedir.

Kredi kartı dışındaki bank kart, bankomat vb. kartlarla yapılan ücret ödemeleri, EFT ve havale şeklinde yapılan ödemeler kabul edilmemektedir.

İşlemler sırasında ödeme yapılmış olması 2018-GE- ….. şeklinde devam eden evrak numarası alınmadığı taktirde işleminizin gerçekleştiği anlamına gelmemektedir.

Hata durumunda mevcut provizyon ve dekont numaranızla işleminizi tekrarlayabilirsiniz.

Kurumumuz tarafından verilen hizmetlerle ilgili ücretler kredi kartıyla ödendiği taktirde banka tarafından verilen ödeme kodudur.

Fiziki işlem formları bölümünde ilgili form ya da diğer işlemler sekmesindeki ücret iade bölümünden gerçekleştirilen iade talepleri yaklaşık 1 aylık zaman dilimi içerisinde kurumumuz tarafından incelenerek uygun görüldüğü taktirde tarafınıza iade edilecektir.

BAŞVURU SONRASI

Başvurunuzun tamamlandığını işlemlerin sonunda verilen 2018/….. ya da 2018-GE-….. şeklindeki numaralardan anlamanız mümkündür.

Başvuru sahibi tüzel kişiyse ve işlem sırasında yetkiniz yoktur uyarısı alıyorsanız diğer işlemler yetki atama sekmesinden yetkilinin tc kimlik numarasının ve tüzel kişiliğin vergi numarasının bulunduğu imza sirkülerini yüklediğiniz taktirde evraklarınız kontrol edilerek işlemlere devam edebilmeniz sağlanacaktır.