Patent File Information
Application Information
Applicants
Person No Name Address
7015716 ALEKSEJ IVANOVİCH PETROV
7015717 KONSTANTİN NİKOLAEVİCH TOROP
7015718 VLADIMIR PETROVICH SEVASTYANOV
7015719 VITALIJ NIKOLAEVICH VARY'GIN
Inventors
Person No Name Address
7015711 Aleksej Ivanovich Petrov PROSPEKT PALLADINA 22-18 KIEV 03142 UKRAYNA
7015712 Konstantin Nikolaevich Torop BULVAR VERKHOVNOY RADY 21A-12 KIEV 02094 UKRAYNA
7015715 Vladimir Petrovich Sevastyanov UL. KAMENSKAYA 56/1-2 NOVOSIBIRSK 630099 RUSYA FEDERASYONU
7015714 Vitalij Nikolaevich Vary'gin UL. UCHITELSKAJA 44-9 NOVOSIBIRSK 630110 RUSYA FEDERASYONU
7015713 Lev Iosifovich Rabenko UL. O. GONCHARA 24-26-67 KIEV 01034 UKRAYNA
Invention Information
Name Of Invention KAHVERENGİ KÖMÜR VE LEONARDİTİN HÜMİK GÜBRELER, PREPARATLAR VE YAKIT BRİKETLERİNE KAPSAMLI BİR ŞEKİLDE İŞLENMESİNE YÖNELİK YÖNTEM
Summary Of Invention Kömür tipi kaustobiyolitlerin, özellikle kahverengi kömür ve leonarditin, hümik organik ve organomineral gübrelere ve yakıt briketlerinin üretilmesini sağlayan preparatlara işlenmesine yönelik bir yöntem olup; ana işlemlerin sürekli bir akış hâlinde gerçekleştirilmesini; özütleme işlemlerinin 2'ye yakın hidromodüller ile sulu bir çözeltiye dayalı olarak gerçekleştirilmesini; asitleştirme işlemlerinin, sıvı bir fazdan bir pıhtı hâlindeki ağır bir faza salınan hümik asidin oluşturulması ile gerçekleştirilmesini, mekanik faz ayırma işlemlerinin santrifüjlü bir alanda gerçekleştirilmesini, sıvı fazı mekanik aktivasyonun ve reaksiyon bileşimlerinin dağılımının, geri dönüşümde artık "su" kullanılarak öğütme vasıtasıyla gerçekleştirilmesini içermektedir; suda çözünebilen hümik asitlerin ve yakıt briketlerinin üretimini ve çok kapsamlı ürünlerin üretimine imkân tanınmasını; ilk olarak ham maddelerin 0,3 mm'lik bir sınıfta olacak şekilde öğütülmesini ve sulu reaksiyon çözeltilerinin hazırlanması esnasında suyun temizlenmesini ve elektrokimyasal olarak yumuşatılmasını içermektedir; her bir saniye başına tek basamaklı ölçüler ile her bir saniye başına onlarca ölçü arasında değişebilen, işlenecek olan bir ortama ait istatistiksel kayma hızı bileşenlerine sahip, dinamik olarak kayan katmanlar ve öğütme vasıtasıyla dağılımı sağlanan reaksiyon bileşimleri ile bir sıvı faz ham madde oksitlenme işleminden ve sıvı faz mekanik aktivasyon ve/veya mekanokimyasal aktivasyon işlemlerinden faydalanılmasını, bahsedilen mekanik aktivasyon işleminde, bahsedilen işlenecek olan ortamdaki tüm diğer parametrelerin sapmasından bağımsız olarak, dozlamanın stabilizasyonu ile birlikte, her bir metre küp başına 1040 MJ'luk mekanik enerjinin bahsedilen ortama dozajlı olarak girilmesini içermektedir; burada bahsedilen öğütme ve kaydırma işlemleri istatistiksel ve dinamik karakteristik özellikler vasıtasıyla oluşturulmaktadır ve bu şekilde, işlenecek ortam üzerinde, ses ötesi frekanslar ile ses üstü sınırında olan frekanslar arasında yer alan bir aralıkta bir dinamik hidro-darbe etkisi gerçekleştirilmektedir; burada işleme, yüksek frekanslardan başlanarak gerçekleştirilmektedir; ilaveten, işlenecek olan ortama mekanik enerjinin girilmesi için maksimum parametreler otomatik olarak muhafaza edilirken, bunların aynı zamanda mekanokimyasal reaktörlerin kavitasyon modlarına geçişinin önlenmesi için bir alt kavitasyon bölgesinde otomatik olarak kısıtlanmasını içermektedir.
Attorney Information
Name CENK SEVİNÇ
GRUP OFİS MARKA PATENT A.Ş.
Address ATATÜRK BULVARI NO:211/11 KAVAKLIDERE/ ANKARA ANKARA
Priority Information
Date of Priority Priority Number Country of Priority
23-04-2014 RU 20140116670 RU
Classes of The Invention
IPC
C05F11/02
B02C13/22
C05F11/06
C05G3/80
Patent Application Procedures
Date Date of Notification Operation Document
13-07-2022 Yıllık Ücret Ödeme Talebi
19-07-2021 Yıllık Ücret Ödeme Talebi
19-04-2021 Şekli Kontrol Yapıldı. Başvuru / İstem / Fasikül Onaylandı.
23-03-2021 EPO'dan Gelen Patent Fasikül
Publications
Publication Date Description
21-04-2021 Avrupa Patent Fasiküllerinin İlanı
Payment Dates
Row Year Payment Date Amount Paid (₺)
8 2021 19-07-2021 990.0
9 2022 13-07-2022 1470.0